Sivas havzasının Miyosen sedimanter evrimi


Öğrenci: Erdal Koşun

Danışman: Tahsin Attila Çiner