A Knowledge Discovery Approach to Urban Analysis: Beyoğlu Preservation Area as a Data Mine


Öğrenci: Ahu Sökmenoğlu Sohtorik

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş