Çanakkale Formasyonu’nun Miyosen yaşlı gel-git ve fırtına etkili kıyı kuşağı ve lagün çökellerinin fasiyes analizi


Öğrenci: Ebru Sezen

Danışman: Tahsin Attila Çiner