Kısıtlamalara Dayalı Mekan Organizasyonu Üretimi için bir Model


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: Bilgetay Kısacıkoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş