Kompozit malzemeden imal edilmiş bir takviye elemanının eğilme ve burulma yükü altında deneysel ve sayısal olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYGÜL IŞIK

Danışman: Halit Süleyman Türkmen

Özet:

Bu çalışmanın ilk kısmında kompozit malzemelerin genel özelliklerinden ve kullanım alanlarından bahsedilmiştir. Daha sonraki bölümde kompozit imalat yöntemlerinden, hangi yöntemin kullanım alanına göre daha verimli olduğundan ve birbirlerine göre üstün yönlerinden bahsedilmiştir.

Kompozit imalat yöntemlerinin başında gelen el yatırması, püskürtme, elyaf sarma, baskı kalıplama, reçine transfer metodu, enjeksiyon kalıplama, basınç kalıplama, otoklav prosesi, pultruzyon, savurma döküm ve hazır kalıplama hamuru metotları, aşamaları, avantaj ve dezavantajlarından, kullanılacak olan elyafın özelliklerinden, reçine çeşitlerinden, kalıp ve ekipmanlardan, üretilen parça örneklerinden bahsedilmiştir. 

Deney kısmında ise otoklav yöntemiyle üretilmiş olan bir destek elemanının bir tarafından sabitlenerek ankastre olması sağlanmış ve üzerine farklı yükler uygulanarak bu yükler altında  birim uzamalar ve gerilmeler incelenmiştir. Deney eğilme ve burulma olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Son aşamada da numune parça, ANSYS’te modellenip, sınır koşulları ve deneyde uygulanan yükler tanımlanarak parçadaki uzamalar ve burkulmalar program yardımıyla da analiz edilmiştir.

Numune parçamızın modeli üzerinde bazı değişiklikler yapılarak bu sonuçlar tekrar alınmış ve yorumlar yapılmıştır.