Mevcut Hastanelerin Akreditasyon Kriterleri Bağlamında Etmen Tabanlı Bir Sistem İle Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Nazlı Purde Savul

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş