Tek Katlı Konut Tasarımında Biçim Grameri Modeli: Gecekondu Tipi Üzerine Uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1993

Öğrenci: Hülya Gürpınar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş