Sıra Ev Tasarımı için bir Biçim Grameri Modeli


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1993

Öğrenci: Gülnur Düzel

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş