Çevresel tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaplanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET ERDOĞAN

Danışman: Mustafa Sait Yazgan