Kamusal Alanda Kullanıcı Hareketlerinin Benzetimi için Etmen Tabanlı bir Model Önerisi: İzmir Konak Meydanı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Berfin Berican Yıldız

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş