Kamusal Alanda Kullanıcı Hareketlerinin Benzetimi için Etmen Tabanlı bir Model Önerisi: İzmir Konak Meydanı


Öğrenci: Berfin Berican Yıldız

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş