Konut Morfolojisinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Öğrenci: Çiğdem Aslı Songur

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş