19. Yüzyıl İstanbul Dizi Konutlarının Morfolojik Analizine Dayalı Bilgi-Tabanlı Bir Tasarım Modeli


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1996

Öğrenci: Çiler Kırşan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş