Kullanıcı Hareketlerinin Sanal Ortamlardaki Kullanıcı Hareketleri ile Temsilinin Sınanması


Öğrenci: Suzan Girginkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş