Tasarımda Sayısal Düşünmenin Fenomenolojisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Ethem Gürer

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş

Eş Danışman: Mine Özkar Kabakçıoğlu