Mimarlıkta Parametrik Tasarım ve Arazide Kütle Yerleşimi icin bir Model Önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Mehmet Baykara

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş