Hücresel Özdevinim Yaklaşımı ile Kitlesel Konut Tasarımında Sayısal bir Model


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Ahmet Emre Dinçer

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş