Perakende ticaret mağazalarının değerine etki eden faktörler: Bakırköy ilçesi örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ŞİRİN KASIMOĞLU

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu