Perakende ticaret mağazalarının değerine etki eden faktörler: Bakırköy ilçesi örneği


Öğrenci: ŞİRİN KASIMOĞLU

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu