Spor perakende sektörünün yer seçimi kriterleri: İstanbul örneği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TOLGA KAYACAN

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu