Mimari tasarım eğitiminde sarmal sanal gerçeklik ortamının mekansal ilişkilerin algısına etkisi


Öğrenci: İLKE YILDAN

Danışman: Gülen Çağdaş