İstanbul'daki tarihi parkların günümüz kullanım işlevleri açısından irdelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EMEL OCAK

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu