İstanbul'daki tarihi parkların günümüz kullanım işlevleri açısından irdelenmesi


Öğrenci: EMEL OCAK

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu