Doğadan Esinli İnteraktif Bina Kabuğu Tasarımı için Örüntüye Dayalı Bir Model


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Hülya Oral

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş