Mimarlıkta Ağ Topolojileri ve Alometri Bağlamında Morfogenetik Tasarım


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Elif Belkıs Öksüz

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş