Kentsel dokunun değerlendirilmesi için mekan dizimi ve fraktal analize dayalı bir yöntem: Gaziantep örneği


Öğrenci: ESRA GÜRBÜZ YILDIRIM

Danışman: Gülen Çağdaş