Sanal Gereklik ve Mimari Tasarımdaki Rolü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1999

Öğrenci: Cihat Ünaldı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş