Mimari Öncül Örneklerin Analizine Dayalı Veritabanlarının Tasarım Eğitiminde Kullanımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: Çiğdem Canbay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş