Karmaşık Kentsel Oluşumların Değerlendirilmesi için Hesaplamalı Bir Yaklaşım


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Özlem Atak Doğan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş