Doğadan Esinli Yenilikçi Tasarım Yöntemlerine çok Katmanlı bir Yaklaşım


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: Ethem Gürer

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş