Yaratıcı Mimari Tasarımda Bilgi Tabanlı Sistemlerin Rolü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: Tuba Kuzgun

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş