Havaalanı Yolcu Hareketlerinin Simülasyonu için bir Model Önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Özer Arusoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş