Sanal Ortamda Kültürel Miras Enformasyon Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye için Durum Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: A. Sercan Deren

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş