Yapı Enformasyonuna Dayalı Barınak üretimi için Model Önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Ersin Özdamar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş