Düşey Boru Fırında Biyokütlenin Termal Davranımlarının İncelenmesi


Öğrenci: Ahmet Baykan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Serdar Yaman