Mekan Sözdizimi ve Görünür Alanın Mimari Mekan Algısına Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: Asuman Dağ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş