Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımında Bir Model Olarak Güneş Şehirler: Manisa Örneği


Öğrenci: Ece Özmen

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu