Bilgisayar Ortamında Mimari Temsilin Evrimsel Süreci


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: Cem Cap

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş