Mimarlıkta Uzaktan Eğitim ve Tarihi Belgelerin Saklanması için 3 Boyutlu Sanal Model Önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: Ümit Kumaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş