Mimari Tasarımda Öncül Örneklerin Analizine Dayalı bir Model Önerisi: Arapgir Yöresel Konutları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Halil Sevim

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş