Araştırma Alanları

 • İstatistik

 • Kalite ve Üretim Yönetimi

 • Başarım Modellemesi ve Değerlendirmesi

 • Benzetim ve Modelleme

 • Bilişimsel Model

 • Sayısal Algoritmalar

 • Bilgisayar Öğrenimi

 • Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme

 • Sinirsel Ağlar

 • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

 • Tesis Yerleşim ve Tasarımı

 • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Proje Yönetimi

 • Finansal Modeller ve Uygulamaları

 • Risk Analizi

 • Güvenilirlik ve Bakım

 • Kalite Kontrolü

 • Çok Kriterli Karar Verme

 • Makina Tasarımı

 • Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat