Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Paleontoloji (Paleobotani, Omurgalı, Omurgasız)