Genel Bilgiler

Biyografi

1981 yılında İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği bölümünde başlayan üniversite eğitimimi,1988 yılında yine aynı üniversiteden aldığım Yüksek Lisans diploması ile tamamladım. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mineraloji-Petrografi Ana Bilim dalında araştırma görevlisi olarak akademik hayata adım attım. Biga yarımadasında yeralan volkanik birimleri incelediğim doktora çalışmamı 1995 yılında tamamladım. Bunun ardından Dikili, Seferihisar ve  Bodrum yarım adası ve çevrelerini kapsayan alanlarda yine volkanizma ve petroloji ağırlıklı çalışmalarımı sürdürdüm.  2002 yılını İngiltere’de Cardiff Üniversitesinde  ziyaretçi öğretim üyesi olarak geçirdim. Araştırmalarıma  Tübitak araştırma projelerimden aldığım destekler ile devam ettim. Bu projelerle batı Anadoluda; güney Marmara granitleri, Simav ve Seferihisar çevresi ile orta Anadoluda Tokat-Sivas bölgelerinde  yeralan magmatik ve volkanik birimlerin petrolojik evrimlerini araştırdım.

 

Kurum Bilgileri

Birim
Maden
Bölüm
Jeoloji Mühendisliği

İletişim

E-posta
zkaracik@itu.edu.tr
Fax Telefonu
+90 212 285 6251
Ofis
Maden Fakültesi C401
Posta Adresi
İTU Maden Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. Maslak