Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Mineraloji-Petrografi

  • Petrografi ve Petroloji

  • Mühendislik ve Teknoloji