Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Optical Mineralogy