Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DISTRIBUTED COHESIVE MOTION CONTROL OF QUADROTOR VEHICLE FORMATIONS

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE), Vancouver, Kanada, 12 - 18 Kasım 2010, ss.797-805 identifier