Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Endüstri Mühendisliği

  • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

  • Benzetim

  • Kesikli Benzetim

  • Sistem Dinamiği