Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Beden Eğitimi ve Spor

  • Spor Yönetim Bilimleri

  • Spor Sağlık Bilimleri