Araştırma Alanları

 • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

 • İklim

 • İklim Değişimi ve İklim Modellemesi

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Teknolojisi

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Harita Mühendisliği-Geomatik

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Çevresel Bilgi Sistemleri

 • Kent Bilgi Sistemleri

 • Konumsal Veri Altyapıları

 • Fotogrametri

 • Havai Fotogrametri

 • Yersel Fotogrametri

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Veritabanı ve Veri Yapıları

 • Veri Gösterimi ve Saklanması

 • Veri Yapıları

 • Veritabanı Sistemleri

 • İnşaat Mühendisliği

 • 3B-Modelleme

 • Çok Ölçütlü Karar Verme Analizi

 • Mühendislik ve Teknoloji