Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Romaika Konuşan Toplulukta Göç Olgusu Üzerinden, Konut Tasarımında Yerel Doğal Ve Kültürel Veri Etkisini İncelemek İçin Bir Model Önerisi

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.721-724

A Participatory Decision Support System towards the Transformation of Areas under Disaster Risk

6th Internatıonal Conference On Civil, Architectural And Environmental Sciences (Caes-17), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 13 - 15 Mart 2017, ss.122-126

Use Of Augmented Reality Technologies In Cultural Heritage Sites; Virtu(Re)Al Yenikapi

VII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu: "Sayısal Tasarım Entropi Yaratıcılık", İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2013, ss.147-157

ITU Interdisciplinary Urban Design Master Program Project Experience 2009-2011”

Interdisciplinary Yenikapı Symposium- Istanbul Archeological Museum, the collaboration between the Polytechnic of Milan and the Istanbul Technical University, supported by the Fatih Municipality., İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Mimarlıktan Bilişime, Bilişimden Mimarlığa Bakışlar

Mimarlık Semineri 2015: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak, Fatoş Öcal, Editör, Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul, ss.451-487, 2016

Applying the Approach instead of Trying to Explain it

Sessions of the EAAE International Summer School: Design Evaluation in Architectural Education- Structures, Design Project and Pedagogy, Paola Michialino, Maria Voyatzaki, Editör, Eaae-Art Of Text, Selanik, ss.274-252, 1999

Look For Your Reference

Sessions of the EAAE International Summer School: Design Evaluation in Architectural Education- Structures, Design Project and Pedagogy, Paola Michialino, Maria Voyatzaki, Editör, Art Of Text, Selanik, ss.209-216, 1999