Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 EurasianGIS2018 Congress

  Katılımcı

  Baku, Azerbaycan

 • 2017 Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Teknik Sempozyumu

  Katılımcı

  Afyon, Türkiye

 • 2014 ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Daveti

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği XX. Kongresi-ISPRS 2004,

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 ISPRS Commission V Symposium Close Range Imaging, Long-Range Vision,

  Katılımcı

  Kérkira, Yunanistan

 • 2002 International Symposium on Geographic Information Systems

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Fourth International Symposium “Turkish-German Joint Geodetic Days

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 1999 Third Turkish-German Joint Geodetic Days

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1997 Second Turkish - German Joint Geodetic Days

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

 • 1995 Joint Meeting on Geodesy

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 First Turkish-German Joint Geodetic Days

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1995 Neue Technologien in der Geodasie

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1994 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı IV Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 119

h-indeksi (WOS): 7