Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2018 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • November 2017 Doctorate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Beşeri Baskı Altındaki Akarsu Metabolizmasının Diel Oksijen Tekniği ile İzlenmesi ve Modellenmesi

 • June 2016 Post Graduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  DOĞU AKDENİZ'DE PETROL KİRLİLİĞİNİN MODELLENMESİ

 • March 2016 Doctorate

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi

  HIERARCHICAL APPROACH TO SEMI-DISTRIBUTED HYDROLOGICAL MODEL CALIBRATION