Education Information

Education Information

  • 1996 - 2003 Doctorate

    Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2003 Doctorate

    ÇANAKKALE-TUZLA YÖRESİ VOLKANİK KAYAÇLARINDA SÜREKSİZLİKLERİN AYRIŞMA-ALTERASYON OLAYLARINAETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

  • English